strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wiosna w Bukownie (foto. Piotr Buk)
2024-06-23 Niedziela, Imieniny: Albina, Wandy, Zenona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2024.03.21 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje w trybie stacjonarnym LXXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 marca 2024 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje w trybie stacjonarnym LXXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 marca 2024 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania Mieszkańców* i odpowiedzi na nie.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 
3.1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok Nr LXXXXIV/512/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 grudnia 2023 roku,
3.2. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/513/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno,
3.3. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
3.4.  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3.5. w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Południe.
3.6. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowno w 2024 r.

4. Sprawozdanie z działalności MOK i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za 2023 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2017-2024 za rok 2023.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście za 2023 r.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 22.02.2024 r. do 21.03.2024 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 22.02.2024 r. do  21.03.2024r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Zakończenie obrad.
 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Bukownie
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

 www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 Drukuj

Wybory Samorzadowe 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Podatki Lokalne 2024

ZAPŁAĆ Podatki Lokalne ONLINE

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Kryta plywalnia zaprasza...

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

Basen MOSiR zaprasza...


 
Badania ankietowe

Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
DNI BUKOWNA 2023

WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Odwiedzin: 3762616

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTubehttps://www.traditionrolex.com/15