strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wiosna w Bukownie (foto. Piotr Buk)
2024-06-23 Niedziela, Imieniny: Albina, Wandy, Zenona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Projekty Gminy Bukowno współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

 

--> Rozwój infrastruktury turystycznej miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego Miasto Bukowno

  

 Budowa systemu udostępniania e-usług oraz elektronicznego biura podawczego w Mieście Bukowno wraz z utworzeniem telecentrum

 

 Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie 

 

 
 
W dniu 15 czerwca 2010r. Gmina Bukowno złożyła dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Województwo Małopolskie w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  - czytaj więcej...

 
 
Projekt Miasta Bukowno pn. „Poprawa parametrów ekologicznych powietrza atmosferycznego poprzez wymianę systemu ogrzewania hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie” został umieszczony na 9 miejscu listy rezerwowej.  - czytaj więcej...

 
 
Projekt Miasta Bukowno pn. „Poprawa parametrów ekologicznych powietrza atmosferycznego poprzez wymianę systemu ogrzewania hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie” został wybrany do dofinansowania na kwotę 167 651,76zł.  - czytaj więcej...

 

 Projekt pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław." finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 375 617,64 zł, w tym dofinansowanie UE 2 339 984,04 zł).

    

 W dniu 04.01.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 375 617,64 zł, w tym dofinansowanie UE 2 339 984,04 zł).

 

 W dniu 04.01.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 542 743,57 zł , w tym dofinansowanie UE 2 504 645,86 zł).

 

 W dniu 27.11.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 1 588 009,42 zł , w tym dofinansowanie UE 1 868 246,37 zł).

  

 W dniu 30.11.2017 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 110 890 509,24 zł , w tym dofinansowanie UE 59 261 849,86 zł).

 

    W dniu 10.07.2018 r. Gmina Bukowno zawarła umowę  z Województwem Małopolskim o dofinansowanie projektu pn. "Gruntowna modernizacja obiektu kultury przy ulicy Olkuskiej 8 w Bukownie" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 502 760,65 PLN, w tym dofinansowanie UE: 377 070,45 PLN).

 

 W dniu 10.07.2018 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 2 236 365,32 zł , w tym dofinansowanie UE 1 677 273,94 zł).

 

 W dniu 10.07.2018 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 8 090 673,30 zł , w tym dofinansowanie UE 2 627 409,13 zł).

 

 W dniu 11.08.2020 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. "E-jakość – zmiany w administracji w Gminie Bukowno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wartość umowy: 976 558,08 zł , w tym dofinansowanie UE 653 815,29 zł).

 

  W dniu 11.01.2021 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej w Bukownie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wartość umowy: 117 721,11 zł, w tym dofinansowanie 74 905,00 zł).

  

 W dniu 11.10.2021 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Bukownie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wartość umowy: 199 834,41 zł, w tym dofinansowanie 51 000,00 zł). 

 

 W dniu 14.11.2022 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Województwem Małopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”. Kwota przyznanej pomocy z Województwa Małopolskiego na podstawie Umowy Nr 224/PS.V/2022 to 175.911,00 PLN. Całkowity koszt inwestycji: 528 792,21 PLN.

 

 W dniu 24.11.2022 Gmina Bukowno podpisała umowę powierzenia grantu – Grant 3 w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego z Zarządem Województwa Małopolskiego. Dla zadania, którego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom przyznano dofinansowanie w wysokości 19 391,04 PLN. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie.

 

 W dniu 28.02.2023 Gmina Bukowno podpisała umowę powierzenia grantu – Grant 1 w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego z Zarządem Województwa Małopolskiego. Dla zadania, którego celem jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania przyznano dofinansowanie w wysokości 49 492,00 PLN. Realizatorami zadania są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie.

 

W dniu 07.04.2023 r. Gmina Bukowno podpisała umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Bezpieczny pieszy – doposażenie infrastruktury drogowej w mieście Bukowno w urządzenia sprzyjające poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

 

W dniu 14.04.2023 Gmina Bukowno podpisała umowę o powierzenie grantu Nr 51/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT – EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na dofinansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury społecznej Miejskiego Przedszkola w Bukownie – adaptacja pomieszczenia na potrzeby toalety dla dzieci przedszkolnych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

 W dniu 15 maja 2023 r. Gmina Bukowno podpisała umowę powierzenia grantu w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”. Dofinansowania w kwocie 100 621,50 PLN udzielił Zarząd Województwa Małopolskiego na zadania mające na celu wyrównywanie szans uczniów przybyłych z Ukrainy i uczęszczających do Polskich szkół. W ramach zadania Szkoła Podstawowa nr 1 zakupi laptopy, monitory interaktywne, oraz zorganizuje szereg zajęć mających na celu integrację uczniów, wyrównanie różnic programowych oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Wsparciem objęta została Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie, która jest realizatorem zadania.

  

Gmina Bukowno w dniu 29.05.2023 r. podpisała Umowę Partnerską z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” polegającego m.in. na zakupie nowych lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w obszaru województwa małopolskiego.

 

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Gmina Bukowno zawarła umowę z Województwem Małopolskim o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wartość dofinansowania  dla zadania zgodnie z zawartą umową wynosi: 125 267,00 zł.).
 


Drukuj

Wybory Samorzadowe 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Podatki Lokalne 2024

ZAPŁAĆ Podatki Lokalne ONLINE

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Kryta plywalnia zaprasza...

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

Basen MOSiR zaprasza...


 
Badania ankietowe

Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
DNI BUKOWNA 2023

WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Odwiedzin: 3762615

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTubehttps://www.traditionrolex.com/15