strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wiosna w Bukownie (foto. Piotr Buk)
2024-06-23 Niedziela, Imieniny: Albina, Wandy, Zenona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.umbukowno.pl

Urząd Miejski w Bukowniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-06-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2006-06-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strony nie można skutecznie przeglądać (nawigować) za pomocą klawiatury,.
 • Strona nie jest przystosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych (przenośnych),.
 • Strona jest nie wygodna w przeglądaniu przez użytkowników korzystających z czytników ekranu,.
 • Kolorystyka strony może powodować problemy osobom słabowidzącym ze względu na niewystarczający kontrast tekstu i tła,.
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-14.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Bargieł, organizacyjny@umbukowno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 626 18 47 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Bukowno
Adres: Burmistrz Miasta Bukowno
ul. Kolejowa 16
32-332 Bukowno
E-mail: kontakt@umbukowno.pl
Telefon: 326261820

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bukownie mieści się w budynku przy ul. Kolejowej 16, 32-332 Bukowno oraz spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bukownie znajduje się miejsce parkingowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 • Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Po lewej stronie przy wejściu głównym znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pokoi biurowych.
 • Po prawej stronie przy wejściu głównym umieszczono domofon dla osób niepełnosprawnych umożliwiający połączenie z sekretariatem. Za jego pomocą każda osoba niepełnosprawna może zażądać obsługi na parterze budynku.
 • W przypadku oznaczone są drogi ewakuacyjne.
 • W budynku znajduje się pojazd do transportu osób niepełnosprawnych po schodach (schodołaz gąsienicowy) do użytku wyłącznie przez przeszkolonego pracownika urzędu.
 • Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze przy pokoju Nr 10. W toalecie zamontowano dzwonek alarmowy (toaleta wyremontowana w 2022 roku).
 • W 2022 roku w budynku zamontowano nowe tabliczki informacyjne z nazwami referatów w języku Braille’a.
 • Oznaczono taśmą ostrzegawczą stopnie na klatkach schodowych (pierwszy i ostatni stopień).

Aplikacje mobilne

 • Info Bukowno w Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.igen.wiemo.infobukowno
 • Info Bukowno w App Store - https://apps.apple.com/pl/app/info-bukowno/id1638295787?l=pl

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: 
 • Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | BIP Urząd Miejski w Bukownie


  Drukuj

  Wybory Samorzadowe 2024

  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

  Podatki Lokalne 2024

  ZAPŁAĆ Podatki Lokalne ONLINE

  Jakosc powietrza w Bukownie
   
  Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

  EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
  Kryta plywalnia zaprasza...

  SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
  Alkohol! Otwórz się na pomoc
  DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

  Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

  Program - Czyste Powietrze
  Program - Cieple Mieszkanie
  Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
  Program - JAWOR 2

  DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

  EnMS ZWROT ZA PIEC

  Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

  Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

  POMOC UKRAINIE

  Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

  Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

  Basen MOSiR zaprasza...


   
  Badania ankietowe

  Płatnoœci
  Zapraszamy na KORTY TENISOWE

  Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

  REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
  WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
  DNI BUKOWNA 2023

  WOSP - XXIII FINAŁ
  Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

  NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
  PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
  Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

  Malopolskie.PL
  Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
  Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
  Nad Biala Przemsza
  Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

  Biuletyn Informacji Publicznej


  Odwiedzin: 3762615

  Hotspot Bukowno
  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
  Internetowy Dziennik Ustaw
  Internetowy Monitor Polski
  Bukowno on Twitter
  Bukowno on Instagram
  Bukowno on Facebook
  Bukowno on YouTube  https://www.traditionrolex.com/15